Scéna 12

(Ján Krstiteľ sám pri rieke Jordán.)

JÁN: Tento svet nie je pre mňa. Je mi z neho nanič. Stále niečo hovorím ľuďom, aj tak mi neveria. Len ma hnevajú a trápia. Hovorím im, že nie som Mesiáš. Nie som Eliáš. Nie som Prorok. Pýtajú sa ma, prečo teda krstím ľudí? Hovorím im, že som dostal príkaz od Pána zhora, aby som krstil. Tiež im hovorím, že ja krstím vodou, ale čoskoro po mne niekto bude krstiť Duchom Svätým. Ja sa mu nevyrovnám. Nie som hoden ani toho, aby som rozviazal jeho sandále.

(Vstúpia niekoľkí jeho žiaci)

ŽIAK: Majster, práve sme ťa začuli. Hovoril si, že nie si hoden ani toho, aby si rozviazal jeho sandále. Kto je ten veľký muž? Nikto nemôže byť väčší ako ty.

JÁN: Deti, môže byť a je niekto vyšší než ja, a to je Ježiš. Ja som len hlas, ktorý volá v púšti. Snažím sa pripraviť cestu, aby Pán Ježiš mohol prísť.

ŽIAK: Majster, ty cítiš, čo chceš. Hovoríš, čo chceš povedať. Záleží na nás, či ti veríme alebo nie. Nie si horší, ako hocikto iný.

JÁN: Vy nemožní blázni! Vaša hlúposť ma ustavične zraňuje. Ach, pozrite, pozrite! Rýchlo sa ku mne blíži. To je Baránok Boží. To je Boží Syn. To je ten, o ktorom som vám stále rozprával.

(Vstúpi Ježiš)

JEŽIŠ: Chcem, aby si ma pokrstil, Ján.

JÁN: Ó, Ježiš, ako ťa ja môžem pokrstiť? Viem, kto si. Ty si Boží Syn. Si jeho milovaný Syn.

JEŽIŠ: Neporušujme poriadok. Urobme všetko po poriadku. Si to ty, kto ma musí pokrstiť. Spoznal si ma. Preto si božsky veľký. Pripravuješ pre mňa cestu. Preto si nesmieme dobrý. Tvoja matka Alžbeta bola tiež božsky veľká a nesmieme dobrá, pretože ma spoznala a inšpirovala moju matku ešte skôr, než som sa narodil.

JÁN: Ó, Boží Syn, vidíš mňa a moju matku svojou transcendentálnou veľkosťou a univerzálnou dobrotou. Pre mňa už na svete zostáva iba jediná vec, a to priviesť všetkých mojich žiakov k tvojim nohám, tak ako ja sám prichádzam k tvojim nohám.

(Dotkne sa Ježišových nôh)

ŽIACI (šokovaní): Ty sa môžeš dotknúť jeho nôh, ale my nie. Ty si môžeš myslieť, že ťa prevyšuje, ale my s ním nechceme nič mať. Stále ti budeme ponúkať svoju vernosť. Ty si naším Majstrom, naším jediným Majstrom.

JÁN: Vy blázni! Mali by ste byť verní iba Najvyššiemu. Iba ten, kto je najlepší, by mal byť vaším Majstrom. A chcem vám ešte niečo povedať. Neprivádzam vás k niekomu, kto je iba o trošku lepší ako ja. Vediem a privádzam vás všetkých k Tomu, ktorého veľkosť nie je ničím iným, než Božou veľkosťou, ktorého dobrota nie je ničím iným, než Božou dobrotou. Hovorím vám raz a navždy, potešiť jeho znamená potešiť Boha Otca. Mať jeho znamená mať Boha Otca. Je najkrajším kvetom Nebies a najvýživnejším plodom zeme.

JEŽIŠ (usmieva sa na Jánových žiakov): Vaše meno je Božou večne osvecujúcou a večne napĺňajúcou Víziou. Ó, Jánove deti, som hlboko dojatý vašou neslýchanou oddanosťou vášmu Majstrovi. Váš Majster mal Víziu Najvyššej Reality. Samozrejme, on vás bude viesť, sprevádzať a zdokonaľovať na vašej ceste k Transcendentálnemu Cieľu. Moje srdce hlboko obdivuje vašu lásku k vášmu veľkému Majstrovi. Moja duša úprimne miluje vášho Majstra pre jeho neochvejnú lásku k Pravde.

From:Sri Chinmoy,Syn, Madal Bal, 1994
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/son