Čo znamená Realizácia Boha?

Sri Chinmoy: Realizácia Boha alebo siddhi znamená sebaobjavenie v najvyššom zmysle slova. Človek vedome spoznáva svoju jednotu s Bohom. Dokiaľ hľadajúci zostane v nevedomosti, bude cítiť, že Boh je niekto iný, kto má nekonečnú Silu, zatiaľ čo on je ten najslabší človek na zemi. Ale vo chvíli, keď realizuje Boha, zistí, že on a Boh sú absolútne jedným vo vnútornom aj vo vonkajšom živote. Realizácia Boha znamená zjednotenie človeka s jeho absolútne najvyšším Ja. Keď sa človek dokáže stotožniť so svojím najvyšším Ja a zostať v tomto vedomí navždy, keď to dokáže odhaliť a prejaviť podľa svojej vôle, to je realizácia Boha.

Čítali ste knihy o Bohu a počuli ste, že Boh je v každom. Ale nerealizovali ste Boha vo svojom vedomom živote. Je to pre vás len mentálna úvaha. Keď však niekto realizoval Boha, vtedy vedome vie, čo je Boh, ako vyzerá a čo chce. Keď niekto dosiahne sebarealizáciu, zostáva v Božom Vedomí a rozpráva sa s Bohom tvárou v tvár. Vidí Boha v konečnom aj v nekonečnom, vidí Boha ako osobného aj neosobného. A v jeho prípade to nie je mentálna halucinácia či predstava; je to priama realita. Táto realita je skutočnejšia než to, že vás teraz vidím pred sebou. Keď sa niekto rozpráva s ľudskou bytosťou, vždy je tam závoj nevedomosti: temnota, nedokonalosť, nedorozumenie. Avšak medzi Bohom a vnútornou bytosťou toho, kto Ho realizoval, nemôže byť žiadna nevedomosť, žiaden závoj. Vtedy sa môže človek rozprávať s Bohom jasnejšie, predsvedčivejšie a otvorenejšie než s ľudskou bytosťou.

Obyčajná ľudská bytosť cíti, že nekonečný mier, nekonečné svetlo, nekonečná blaženosť a nekonečná božská sila sú len púhou fantáziou. Je obeťou pochybností, strachu a negatívnych síl, ktoré považuje za úplne normálne a prirodzené. Nič nedokáže milovať čisto, dokonca ani seba. Je v zajatí konečného, háda sa a bojuje, a nič také ako mier, svetlo či blaženosť v nej nie je. Avšak tí, ktorí cvičia meditáciu, idú hlboko dovnútra a vidia, že tam je skutočný mier, svetlo a blaženosť. Získavajú nesmiernu vnútornú silu a vidia, že pochybnosti a strach je možné vyzvať a poraziť. Keď dosiahneme realizáciu Boha, naša vnútorná existencia bude zaplavená mierom, pokojom, vyrovnanosťou a svetlom.

From:Sri Chinmoy,Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/sgl