Raz ste povedali, že keď hľadajúci dosiahne najvyššiu realizáciu, automaticky príde duchovné prejavenie. Vysvetlili by ste mi, čo myslíte týmto druhom prejavenia?

Sri Chinmoy: Keď niekto získa realizáciu a zostane na svete, automaticky sa začne prejavenie. Čo sa stane, keď stojíte pred oslobodenou, plne realizovanou dušou? Okamžite uvidíte nesmierny rozdiel medzi sebou a týmto človekom. Prvá vec, ktorú v ňom uvidíte, je mier, v jeho očiach uvidíte nekonečný mier. Z jeho tela získate pocit čistoty, takej čistoty, akú ste nikdy predtým necítili vo svojom živote, či v živote niekoho iného. Ako je možné, že vyžaruje čistotu, svetlo a božskú silu, zatiaľ čo niekto iný nie? Je to práve preto, že je plne realizovaný. Nerozpráva sa s vami, nič vám nepovie, ale z jeho samotnej prítomnosti získate nekonečný mier, nekonečnú blaženosť, nekonečné svetlo. Takže realizácia automaticky ukazuje svoju vlastnú schopnosť, ktorou je prejavenie. Vnútorná realizácia Majstra sa prejavuje cez jeho vonkajšiu formu, ktorou je telo.

Existuje ešte iný druh prejavenia, ktorý nájdeme skôr na fyzickej úrovni: je to prejavenie božského na Zemi. Toto prejavenie nastáva vtedy, keď sa duchovný Majster zámerne snaží prebudiť duchovne hladných jedincov. Na Zemi je veľa ľudí, ktorí sú duchovne hladní, ale nemajú Majstra či duchovnú cestu. Majster sa ich teda snaží inšpirovať, zapáliť v nich plameň vedomej ašpirácie a priviesť ich na duchovnú cestu.

Keď sa duchovný Majster, s pomocou svojich najbližších žiakov, snaží prejaviť božské na Zemi, niekedy to ľudia nechápu. Myslia si, že chce každého obrátiť na vieru. Majster však nemá rovnaký motív ako misionár. Kresťanskí misionári chodili po Indii a po celom svete a hovorili: „Je iba jeden spasiteľ, Ježiš.“ Ak je však Ježiš jediným spasiteľom, kde je potom Budha? Kde je Sri Krišna? Kde je Sri Rámakrišna a všetci ostatní veľkí Majstri? Samozrejme, každý ozajstný duchovný Majster je spasiteľ, ale hovoriť, že je to jediný spasiteľ, alebo že jeho cesta je jediná cesta, je hlúposť. Ak poviem, že moja cesta je jediná cesta a že ak ma nepríjmete, pôjdete do pekla, potom na zemi neexistuje hlúpejší človek než som ja. Na našej ceste sa nikoho nesnažíme obrátiť, snažíme sa len inšpirovať. Mnohí z vás nie ste mojimi žiakmi a ani nimi nebudete. Som však veľmi rád, že ste prišli a som vám veľmi vďačný, že ste tu. Mám schopnosť, vďaka Božej Milosti, vás inšpirovať. Vy si môžete vziať moju inšpiráciu a ísť potom po ktorejkoľvek ceste, akú potrebujete či chcete. Ja som zohral svoju úlohu tým, že som vás inšpiroval.

Realizovaný Majster sa nikdy, nikdy nesnaží nikoho obrátiť, len ponúka ašpirujúcim dušiam svoju realizáciu vo forme inšpirácie. Preto sa Majster musí správať ako normálna ľudská bytosť. Keby sa nesprával ako ľudská bytosť, keby nejedol, neodpočíval a nerozprával ľudským spôsobom, ľudia by povedali: „Ó, ty si už veľmi ďaleko pred nami. My jednoducho nedokážeme byť takými, ako si ty.“ Duchovný Majster však hovorí: „Nie, robím všetko, čo robíte aj vy. Ak môžem jesť to isté jedlo, ak sa s vami môžem stýkať tak, ako sa vy stýkate s druhými a nestratiť pritom svoje najvyššie vedomie, ako je možné, že aj vy nemôžete vstúpiť do Najvyššieho?“ Takto Majster inšpiruje svojich žiakov.

Inšpirácia však nestačí. Po inšpirácii prichádza ašpirácia. Je veľký rozdiel, nesmierny rozdiel, medzi inšpiráciou a ašpiráciou. Ašpirácia je veľmi, veľmi vysoko. Duchovný Majster sa zjednotí so svojimi žiakmi, ktorých ašpirácii už pomohol a spolu idú inšpirovať duchovne hladný svet. Takto sa realizácia mení na prejavenie.

Keď je tu realizácia, vo vnútri realizácie uvidíte prejavenie. Prejavenie je vonkajšia forma realizácie a ten, kto je skutočne duchovný, okamžite pocíti prejavenie v samotnej realizácii. Bežným ľuďom, ľudstvu, to trvá dlhšie. Ak som niečo realizoval a prejavil to vo vonkajšom svete, srdce ľudstva to cíti, ale fyzickej mysli to môže chvíľu trvať, kým si prejavenie všimne a kým ho pochopí. V oblasti prejavenia sa Majster zaoberá nevedomými, neašpirujúcimi ľuďmi či emocionálne spútanými ľuďmi, ktorí nevidia Majstrovo úplné Svetlo. Veľký ašpirant však túto realizáciu vidí a nedokáže ju oddeliť od prejavenia.

From:Sri Chinmoy,Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/sgl