Keď niekto realizoval Boha, prečo by chcel opustiť vyššiu Blaženosť a zísť dole do temnoty zeme, aby pomáhal ostatným?

Sri Chinmoy: Sú duchovní Majstri, ktorí sa nestarajú o prejavenie svojej vnútornej Božskosti, alebo možno povedať, prejavenie Božej Božskosti na zemi. Nezáleží im na premene vedomia zeme. Hovoria svetu: „Ak sa ti pokúsim pomôcť, vstúpia do mňa tvoje pochybnosti, strach, úzkosť, starosti, obmedzenia a spútanosť. Ťažko som pracoval pre svoju vlastnú realizáciu, takže najlepšie pre vás bude, aby ste aj vy ťažko pracovali pre svoju realizáciu. Ak budete ťažko pracovať, Boh vám nikdy neodoprie plody vašej práce.“

Na druhej strane sú aj takí duchovní Majstri, ktorým záleží na osvietení vedomia zeme. Vedia, že oni vo vnútornom svete jedia to najchutnejšie jedlo či pijú nektár, zatiaľ čo ich bratia sú o to ukrátení. Takýto Majster sa stotožňuje s ľudstvom a cíti, že je jeho úlohou prebudiť vedomie ostatných ľudských bytostí, svojich spiacich bratov. Majstrovi je ľúto, že sú na zemi ľudia zahalení nevedomosťou, ktorí plytvajú svojím časom v nečinnosti, keď skutočne potrebujú jedlo. Je mu ľúto, že títo ľudia chcú i naďalej zostať v nevedomosti, hoci by jej hranice mohli ľahko prekonať. Keďže duchovný Majster už sám zažil všetky druhy utrpenia, nepovažuje svojich blížnych len za predmet ľútosti. Absolútne sa s nimi stotožňuje. On realizoval Boha, ale cíti, že pokiaľ nerealizuje každý, on sám bude nedokonalý a neúplný. Čo sa týka osobných potrieb, Majster už od Boha nič viac nepotrebuje, ale zo svojho súcitu sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ľudstva.

Povie: „Budem hrať úlohu otca.“ V rodine vidíme, že otec veľmi, veľmi ťažko pracuje, nahromadí nejaké bohatstvo, a potom už jeho deti nemusia tak ťažko pracovať. Poskytuje svojim deťom všetky druhy materiálnej pomoci a ony tak majú z jeho práce úžitok. Keď skutočný duchovný Majster prichádza na svet, pracoval veľmi, veľmi ťažko, aby realizoval Pravdu, a vo svojom vnútornom živote má nekonečný mier, svetlo a blaženosť. Toto bohatstvo ponúka svojim duchovným deťom, pretože ho považujú za svojho a on považuje za svoje ich. Tí, ktorí sa s Majstrom úplne zjednotili a ktorí sa snažia Majstra primerane svojim schopnostiam naplniť, tí, ktorí sa stali Majstrovi mimoriadne blízkymi, získajú to, čo Majster má a čím je. Ich realizácia závisí výlučne od Majstra. Je to ako v prípade otca, ktorý má milióny dolárov. Syn otca potešil, a tak mu otec dá svoje bohatstvo.

Na druhej strane otec vždy vidí, či je syn schopný prijať peniaze a použiť ich správnym spôsobom. Ak vidí, že syn využije peniaze správne, prirodzene mu ich dá. Ak však otec vidí, že syn desať dolárov radšej premárni, než by ich mal použiť na božský účel, vtedy prirodzene nebude na nehodného syna plytvať peniazmi. V duchovnom svete je to rovnako. Ak je niekto skutočne úprimný, ak cíti, že dokáže existovať bez všetkého, len nie bez Boha, potom môže s pomocou duchovného Majstra realizovať Boha v jednej inkarnácii, pretože správne využije to, čo mu Majster dá.

From:Sri Chinmoy,Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/sgl