Ak je Majster po celý čas v _sahadža_ samádhi, znamená to, že ho _nirvikalpa_ samádhi neuspokojuje?

Sri Chinmoy: Ak je niekto v sahadža samádhi, v istom zmysle ho už nič nemôže naplniť, pretože je už vo svojom vnútornom živote naplnený. Ako človek je viac než naplnený. Keď je niekto v sahadža samádhi, neexistuje preňho nič, čo by ešte mohlo dosiahnuť alebo čo by sa mohol naučiť. Duchovný Majster nemusí byť tesár, ale má takú jednotu s vesmírom, že sa dokáže s tesárom stotožniť a pocítiť vo svojom živom vedomí, že je tým tesárom. Vtedy sú Majstrova bytosť a celá tesárova bytosť úplne zjednotené. Ale pokiaľ ide o naplnenie každého človeka v Majstrovom vnútri — naplnenie v ňom a pre Najvyššieho — toto ešte nie je dokončené. Pokiaľ ide o manifestáciu, nedokáže ísť ďalej. V tomto nie je naplnený. Svoju vlastnú realizáciu som dosiahol veľmi, veľmi dávno. Ale pokiaľ ide o naplnenie tých, ktorých nazývam svojimi vlastnými, v tom ešte nie som naplnený. Vo vonkajšom živote, v prejavení, budem naplnený iba vtedy, keď budeš naplnený ty, keď bude naplnený on, keď bude naplnená ona. Ak niekto vedie lepší život, ak sa niekto veľmi dušeplne päť minút modlí, to je moje naplnenie. Ak sa veľmi úprimne modlíte o jednu minútu dlhšie než včera, to je moje skutočné naplnenie, pretože som s vami zjednotený.

From:Sri Chinmoy,Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/sgl