Ako môžeme rozlíšiť, na ktorej úrovni vedomia sme?

Sri Chinmoy: Keď dokážete hlboko meditovať, každá úroveň vedomia sa vám sama predstaví. Sedem hlavných úrovní vedomia je ako sedem priečok rebríka. Keď úprimne a dušeplne ašpirujeme, stúpame po rebríku priečku za priečkou. Alebo môžete povedať, že je to strom so siedmimi vetvami a naše vedomie je ako vták, ktorý lieta z jednej vetvy na druhý. Keď ste na jednej vetve, môžete vidieť ďalšiu, ktorá je o kúsok vyššie. Potom, keď sa na túto vetvu vyšplháte, uvidíte ďalšiu, ktorá je ešte vyššie. Podobne, keď budete robiť pokrok vo vnútornom svete, uvidíte tieto rozličné úrovne, každú o trochu vyššie než je predchádzajúca. Ale keď budete na vrchole stromu, budete na mieste, kde už nad vami nie je žiadne obmedzenie. Vtedy sa pozriete na oblohu a zabudnete, že strom vôbec nejaké vetvy má. Keď sa teraz pokúsite dozvedieť niečo o siedmich úrovniach vedomia, vaše poznatky budú len mentálne a teoretické — bude to len zvedavosť. Cítite, že urobíte rýchly pokrok, keď sa niečo dozviete o siedmich rovinách vedomia, alebo sa na ne budete koncentrovať. Ale rád by som vám povedal, že na tomto stupni vášho vývoja nie je vhodné, aby ste na ne mysleli alebo meditovali. Vždy robte veci postupne. Teraz venujte pozornosť len svojej vlastnej ašpirácii. Pre úprimného hľadajúceho je vedomá a neustála ašpirácia nesmierne dôležitá. Len táto vedomá a neustála ašpirácia vás môže doviesť k určenému Cieľu. Skúste si položiť túto veľmi dôležitú otázku: „Som pripravený plakať po Bohu, po Najvyššom?“ Tak, ako dieťa plače, aby mu matka dala jedlo, aj vy musíte plakať, aby vám Najvyšší dal Nektár. Keď sa budete môcť napiť Jeho Nektáru, budete plní energie a vaše vedomie sa stane nesmrteľným.

From:Sri Chinmoy,Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/sgl