Keď sa v najvyššom stave samádhi pozeráte na iné ľudské bytosti, aký druh vedomia v nich cítite?

Sri Chinmoy: Keď je niekto v najvyššom transcendentálnom samádhi, fyzická osobnosť iných sa stráca. Nevidíme ostatných ako ľudské bytosti. Vidíme iba prúd vedomia ako rieku, ktorá vstupuje do oceánu. Ten, kto je v najvyššom tranze, stáva sa oceánom, a ten, kto je v nižšom stave vedomia, je riekou. Rieka plynie do mora a stáva sa morom. Ten, kto prežíva najvyššie samádhi, nevníma v druhých žiadnu individualitu, ani osobnosť. Ľudská bytosť, ktorá nie je v tomto stave samádhi, je prúdiacou riekou vedomia, kým ten, kto je v samádhi, sa stal oceánom samotným, oceánom Mieru a Svetla.

From:Sri Chinmoy,Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/sgl