Aký je rozdiel medzi samádhi a realizáciou Boha?

Sri Chinmoy: Samádhi je oblasť vedomia. Do samádhi vstúpilo veľa ľudí, ale realizácia prichádza len vtedy, keď sme sa zjednotili s najvyšším Absolútnom. Do niektorých samádhi môžeme vstúpiť bez toho, aby sme realizovali Najvyššie.

Vstup do samádhi je ako vedieť abecedu, realizácia je ako mať doktorát. Samádhi a realizácia sa nedajú porovnať. Samádhi je stav vedomia, v ktorom možno zostať niekoľko hodín alebo dní. Po dvadsaťjeden dňoch zvyčajne prestáva telo fungovať. Ale ak raz niekto dosiahne realizáciu, táto trvá večne. V realizácii sa celé jeho vedomie neoddeliteľne a navždy zjednotí s Bohom.

Sú tri stupne samádhi: savikalpa samádhi, nirvikalpa samádhi a sahadža samádhi. Savikalpa samádhi je povznesený a žiarivý stav vedomia, kým realizácia je vedomý, prirodzený a prejavujúci stav vedomia. Keď svitne realizácia, hľadajúci prežíva oslobodenie od ľudskej osobnosti a ľudskej individuality. Je ako malá kvapka vody, ktorá vstúpi do oceánu. Keď doň vstúpi, stáva sa oceánom. Vtedy už nevidíme osobnosť alebo individualitu jednej kvapky. Keď hľadajúci realizuje najvyššiu Pravdu, vtedy konečné v ňom vstúpi do Nekonečného, uvedomí si a dosiahne Nekonečno ako svoje vlastné. Po realizácii môže Majster ľahko vstúpiť do savikalpa samádhi. Dosiahnuť nirvikalpa samádhi tiež nie je pre dušu, ktorá realizovala Boha, ťažké. Iba sahadža samádhi, ktoré je najvyšším typom samádhi, je problém dokonca aj pre tie najvyššie duše, ktoré realizovali Boha.

From:Sri Chinmoy,Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/sgl