Zažívajú niekedy deti tento druh blaženosti?

Sri Chinmoy: Nie. Deti nemajú najvyššiu blaženosť. Prežívajú psychickú blaženosť. Získavajú určitú blaženosť z psychickej bytosti, vnútornej bytosti, z duše, ktorú spontánne vyjadrujú. Deti veľmi často vyjadrujú radosť pomocou svojho čistého, neskazeného vitálu. Ale najvyššiu blaženosť, ktorá pochádza z úrovne Sat-Čit-Ánanda, deti neprežívajú. Môžeme ju pocítiť iba v najhlbšej, najvyššej meditácii. Aj deti musia prejsť cez meditáciu, koncentráciu a kontempláciu, aby túto kvalitu zažili.

[ Sri Chinmoy potom požiadal svojich žiakov, aby sa pokúsili vzývať blaženosť.]

Prosím, položte si pravú ruku na srdce. Pokúste sa vo svojom srdci cítiť to najkrajšie dieťa na zemi a v Nebi. Je to duša. Muži budú prirodzene vidieť dieťa ako chlapca a ženy uvidia dievča. Duša nie je ani mužského, ani ženského rodu, ale keď si vezme ľudskú inkarnáciu, vezme si aj formu. Pokúste sa vidieť dieťa vo veku siedmich dní. Z hľadiska duchovného vývoja nie sú niektorí ani týmto sedemdňovým dieťaťom, prepáčte, že to hovorím. Aj keď tie duše začali svoju cestu pred miliónmi rokov, sú tu jeden alebo dvaja jednotlivci, ktorí mali zatiaľ len jednu či dve ľudské inkarnácie. Samozrejme, z čisto duchovného pohľadu trvá evolúcia ich duší len niekoľko hodín alebo minút. Teraz prosím myslite na to sedemdňové dieťa. Potom prosím, v absolútnom tichu opakujte sedemkrát Ánanda.

From:Sri Chinmoy,Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/sgl