Je zážitok sveta Za pokojný alebo vzrušujúci?

Sri Chinmoy: Zážitok sveta Za je pokojný, ale nie statický. Existuje v ňom súčasne dynamika i pokoj. V jednej z Upanišád nachádzame takúto definíciu sveta Za: „To, čo sa pohybuje sa a zároveň sa to nehýbe. To, čo je ďaleko a zároveň blízko.“ Ako sa niečo môže zároveň hýbať i nehýbať? Zdá sa to nemožné. Ale keď budete vo svete Za, uvidíte vesmír v pohybe a zároveň v pokoji. Existuje aj ďalší popis sveta Za — zážitok Nekonečnosti: „Nekonečnosť je tamto. Nekonečnosť je toto. Z Nekonečnosti vznikla Nekonečnosť. Keď z Nekonečnosti vezmeme Nekonečnosť, zostane Nekonečnosť.“

From:Sri Chinmoy,Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/sgl