Ak hľadajúci nerealizuje Boha v tomto živote, znamená to, že všetko jeho úsilie bude stratené?

Sri Chinmoy: Ak hľadajúci v tomto živote nedosiahne duchovnú dokonalosť, neznamená to, že všetko stratí. Keď nedokončí svoju cestu v tomto živote, v budúcej inkarnácii začne cestu tam, kde prestal. Nič sa nestratí. Ale bohužiaľ, dvanásť či trinásť rokov svojho detstva bude v zajatí nevedomosti. Nevedomosť sa postaví priamo pred neho a zhltne ho ako vlk. Vtedy bude musieť z vnútorného sveta načerpať silu a bojovať ako vojak na bojisku života, aby nevedomosť znova premohol. Avšak ten, kto realizoval Boha a dosiahol dokonalú dokonalosť v predchádzajúcej inkarnácii, nemusí celé tieto roky čakať. Takže lepšie je zvíťaziť nad všetkým už v tomto živote, aby sme hneď na začiatku svojej budúcej inkarnácie mohli ísť dopredu.

From:Sri Chinmoy,Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/sgl