Je možné počas jedného života získať úplné poznanie a múdrosť Boha?

Sri Chinmoy: Je celkom možné dosiahnuť dokonalé poznanie Boha, ak má ašpirant čo najúprimnejšiu ašpiráciu. Taktiež musí mať schopnosť si toto poznanie a múdrosť udržať. Po tretie, ašpirant musí mať veľmi vysokého duchovného Majstra, realizovaného Jogína najvyššej úrovne. Po štvrté, musí to byť Božia Vôľa, aby hľadajúci získal úplné vnútorné poznanie a múdrosť. Ak sú všetky tieto štyri podmienky zároveň splnené, vtedy je to celkom možné.

Ale ak niekto práve vstúpil do duchovného života a chce realizovať Boha bez pomoci Majstra, nie je to možné. Obyčajná ľudská bytosť na to potrebuje stovky a tisícky inkarnácií. Dokonca aj keď má niekto dobrého Majstra, ak ten žiak nie je stopercentne úprimný, môže to trvať šesť, sedem, desať alebo dvadsať inkarnácií. Úplne najlepší žiaci získavajú realizáciu počas jednej alebo niekoľkých inkarnácií, pod stálym vedením Majstra.

Občas niekto realizuje Boha bez toho, že by mal duchovného Majstra. Ako je to možné? Pravdepodobne mal vo svojej minulej inkarnácii veľmi, veľmi silného Majstra. V tejto inkarnácii si jeho Majster nevzal ľudskú inkarnáciu, ale z vnútorného sveta ho tento Majster neustále vedie, formuje a dáva mu pokyny. Hľadajúci vie, že jeho Guru mu dáva pokyny v snoch a počas meditácie.

Samozrejme, existuje aj ďalšia možnosť. Keď hľadajúci meditoval viacero inkarnácií a Boh je s ním veľmi spokojný, ale v tejto inkarnácii nemá duchovného Majstra, vtedy Boh samotný hrá úlohu duchovného Majstra, dokonca i v bdelom stave a v každodenných činnostiach hľadajúceho. Keď sa hľadajúci potrebuje napiť vody, Boh mu povie: „Choď a vypi pohár vody.“ A keď má zatvoriť okná, aj to mu Boh povie. Boh na seba vezme podobu veľmi, veľmi žiarivej bytosti a tak ho bude viesť.

From:Sri Chinmoy,Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/sgl