Ako možno rozpoznať duchovného Majstra, ktorý realizoval Boha?

Sri Chinmoy: Keď ste v prítomnosti realizovaného Majstra, vedome či nevedome musíte pocítiť nejaký Mier, nejaké Svetlo, nejakú Blaženosť, nejakú Silu, pretože je jeho prirodzenou podstatou tieto kvality vyžarovať. Nič nepredvádza, je to spontánne, tak ako je prirodzenou povahou kvetu vylučovať vôňu. Každodenne prichádzate do styku s množstvom ľudí, ale toto nedostávate od žiadneho z nich.

Majstrovo vonkajšie telo môže byť veľmi nepekné, ale v jeho očiach uvidíte všetky božské kvality. A keď budete mať oči zatvorené, navonok nemusíte nič spozorovať, no hlboko vo svojom vnútri pocítite vnútornú radosť, ktorú ste nikdy predtým nepocítili. Je pravdou, že ste predtým cítili radosť, ale vnútorné rozochvenie, ktoré cítite vo chvíli, keď prvýkrát stojíte pred skutočným duchovným Majstrom, nemožno opísať. A ak je Majster vašim vlastným Majstrom, radosť bude mnohonásobná.

Pokiaľ máte ašpiráciu, tak v duchovnom Majstrovi pocítite všetky duchovné kvality. Inak môžete sedieť priamo pred duchovným Majstrom, rozprávať sa s ním, byť s ním v akomkoľvek blízkom priateľstve, no nezískate nič. Jedine vaša ašpirácia vám umožňuje prijímať všetky božské kvality v Majstrovi. Ak nemáte ašpiráciu, tak nezáležiac na tom, čo Majster má, nebude schopný vám to dať.

Keď hovoríte ku skutočnému Majstrovi, vtedy prichádza do popredia vaša úprimnosť. Neznamená to, že vašu úprimnosť budete vždy vyjadrovať. Aj napriek tomu, že vás úprimnosť tlačí, núti hovoriť pravdu, možno budete i klamať. Keď ste však s duchovným Majstrom, aspoň chcete ponúknuť svoju úprimnosť, i keď môže prísť neúprimnosť, bojovať s vami, a niekedy vám v tom zabrániť.

Keď ste s realizovaným Majstrom, pocítite, že vám Majster rozumie a nielenže vám rozumie, ale má i schopnosť vás utešiť a pomôcť vám vo vašich problémoch. Niektorí ľudia cítia, že na Zemi niet nikoho, kto by im porozumel. Ak majú to šťastie a stretnú niekoho, kto im rozumie, prichádzajú k poznaniu, že ani tento človek nedokáže vyriešiť ich problémy, pretože nemá vnútorné svetlo, vnútornú múdrosť, vnútornú silu. Duchovný Majster nielenže rozumie vašim problémom, ale má i nekonečnú kapacitu, nekonečnú schopnosť vám vo vašich potrebách pomôcť.

Keď stojíte pred duchovným Majstrom, pocítite že Majster nemôže byť od vašej vnútornej či vonkajšej existencie nikdy oddelený. Cítite, že je vašou najvyššou časťou a vy sa s ňou chcete stotožniť. Chcete sa stať dokonalou súčasťou jeho najvyššej realizácie, pretože tie duchovné kvality, o ktoré sa vy snažíte — Svetlo, Radosť, Mier, Silu — duchovný Majster má v neobmedzenom množstve.

From:Sri Chinmoy,Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/sgl