Niektoré cesty hovoria o cieli ako o osvietení, iné cesty hovoria o realizácii Boha. Aký je rozdiel medzi osvietením a realizáciou Boha?

Sri Chinmoy: Plné osvietenie, dokonalé a všetko osvecujúce osvietenie, je realizácia Boha. Ale niekedy, keď je hľadajúci vo svojej najvyššej meditácii, získa na pol hodiny či hodinu určitý druh vnútorného osvietenia. Potom, po jednej hodine či dvoch, sa znovu stane svojím starým ja; znovu sa stane obeťou túžob a nebožských vlastností. Bolo to osvietenie, ale nie transcendentálne osvietenie, ktoré dosiahol Budha a iní duchovní Majstri. Takéto všetko napĺňajúce, všetko osvecujúce osvietenie je to isté ako realizácia Boha. Realizácia Boha znamená stále a večné osvietenie, transcendentálne osvietenie. Keď dosiahneme realizáciu Boha, celá naša existencia, vonkajšia i vnútorná, získa zároveň nekonečné osvietenie.

To, čo ľudia nazývajú osvietením, je iba dočasný záblesk svetla v ašpirujúcom vedomí. Po krátkej chvíli vybledne do bezvýznamnosti, pretože v ňom nie je trvalá skutočnosť. Trvalú skutočnosť získame iba stálym, večným a transcendentálnym osvietením, ktoré je realizáciou Boha.

Niekedy, keď hovoríme o osvietení, myslíme tým, že sme mnoho rokov nemali v určitej veci jasno a teraz máme vnútornú múdrosť, alebo teraz je to miesto v našom vedomí osvietené. Toto je však len iskra nekonečného osvietenia, a túto iskru nemôžeme nazývať realizáciou Boha.

From:Sri Chinmoy,Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/sgl