15.

```

Modlím sa,

aby som každý deň

dokázal zobrať

tridsaťjeden minút

z továrne mojej mysle,

aby som sa mohol hrať

so svojím Milovaným Najvyšším.

```

From:Sri Chinmoy,Môj život modlitby. Moje srdce meditácie, Agni Press, 1999
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/plm