21. júla 1999 (II)

```

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

Tvoja prekvapujúca Milosť spôsobila,

že som vyhral preteky srdca.

Ponúkam Ti

modlitbyplné a dušeplné slzy

svojho vďačného srdca.

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

```

21. júla 1999, 8:20. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

From:Sri Chinmoy,Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, Sri Chinmoy Centrum, 2002
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mp_7