17. júla 1999 (II)

```

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

Dnes budem čakať

oddane a bezpodmienečne,

aby som od Teba počul,

čo mám robiť,

aby som tešil len Teba

Tvojím vlastným Spôsobom.

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

```

17. júla 1999, 8:34. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne.

From:Sri Chinmoy,Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, Sri Chinmoy Centrum, 2002
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mp_7