77.

Čo si praješ?

Prajem si vnútorné bohatstvo.

Medituj na čistotu svojho srdca.

Medituj na svoju neustálu ochotu pomáhať druhým.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mo