71.

Čo si praješ?

Prajem si spoľahlivosť.

Medituj na výmenu darov medzi svojím srdcom a svojou dušou.

Medituj na žiarivé úsmevy verných priateľov.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mo