68.

Čo si praješ?

Prajem si priateľstvo.

Medituj na láskyplný kvet v súcitnej záhrade.

Medituj na jednotu lode a rieky.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mo