58.

Čo si praješ?

Prajem si veselosť.

Medituj na dieťa, ktoré si len tak hrá na bubny.

Medituj na detské ihrisko.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mo