5.

Čo si praješ?

Prajem si krásu.

Medituj na stúpajúce plamene sviečok.

Medituj na usmievajúce sa dieťa.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mo