46.

Čo si praješ?

Prajem si miernosť.

Medituj na miernosť svojich vlastných očí.

Medituj na páperie vtáčika.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mo