45.

Čo si praješ?

Prajem si uspokojenie.

Medituj na myseľ bez túžob.

Medituj na veselosť svojej mysle predtým, než čokoľvek urobíš.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mo