44.

Čo si praješ?

Prajem si sebadisciplínu.

Medituj na mnícha.

Medituj na klávesy hudobného nástroja.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mo