20.

Čo si praješ?

Prajem si vieru.

Medituj na Božie súcitné Oko.

Medituj na svoje fontánové srdce.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mo