14.

Čo si praješ?

Prajem si ticho.

Medituj na rozľahlosť mora.

Medituj na bezmocnosť noci.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mo