5.február

Nevedomosť je nepriateľom, dokonca aj toho, kto ju vlastní.

Poznanie je priateľom, dokonca aj toho, kto ho nenávidí.

Nevedomosť nenávidí poznanie, pretože je príliš čisté. Poznanie sa bojí nevedomosti, pretože si je príliš istá.

From:Sri Chinmoy,Meditácia: potrava pre dušu, Aum Centre, New York, 1970
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mfs