23. máj

Čo je to strach?

Strach je horúčka našej ašpirujúcej duše.

A kto je za tento strach zodpovedný? Človek, nevedomá myseľ.

From:Sri Chinmoy,Meditácia: potrava pre dušu, Aum Centre, New York, 1970
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mfs