17. máj

Predstavivosť ma nesie do neba, aby som videl Boha.

Inšpirácia ma nesie do najvzdialenejšieho kúta sveta, aby som videl Boha.

Ašpirácia mi hovorí, že mi prinesie Boha zhora.

Vízia mi hovorí, že mi prinesie Boha z diaľky.

Realizácia mi hovorí, že nemusím nikam chodiť, aby som videl Boha.

Je úplná hlúposť ísť niekam von, aby som videl Boha.

Je absurdné, aby ku mne Boh odniekiaľ prišiel. Boh je tam, kde som ja.

From:Sri Chinmoy,Meditácia: potrava pre dušu, Aum Centre, New York, 1970
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mfs