85. Láska je toto, láska je tamto

```

Láska je cesta, ktorá vedie

naše duše k nesmiernemu spojeniu.

Láska je búrka vášne,

ktorá sa hrá s prachom nášho vitálu.

Dieťaťom lásky je plameň emócie.

Očami lásky sú sloboda a strach.

Srdcom lásky je dych alebo smrť.

A láska je lacná, láska je drahá. ```

From:Sri Chinmoy,Moja flauta, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mf