62. Ako dlho?

```

Ako dlho mám ešte plakať, Matka?

Ako dlho mám plakať?

Sám v temnej izbe, milujúc Ťa?

Poznáš moje tajné myšlienky.

Poznáš dychtivosť môjho srdca.

Prečo ma temná smrť mučí každý deň?

Ako dlho budeš ešte otáľať, Matka?

Ako dlho budeš ešte otáľať?

Tak, ako mal Ježiš Máriu,

tak aj Ty si Moja Matka Sveta. ```

From:Sri Chinmoy,Moja flauta, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mf