22. Svetlo premeny

Ó slepá a temná noc priepasti nášho srdca!

Sme priatelia rieky sĺz.

V krajine nezlomnej spútanosti

plačúc a s úsmevom zapaľujeme lampu

divokých tieňov prekážok.

Náš svet je beznádejný, opustený.

Staneme sa jazykom posolstva

Večného Času.

Vrastieme do nekonečného Hladu,

nekonečného Nektáru Blaženosti

a večného Svetla Premeny.


From:Sri Chinmoy,Moja flauta, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mf