Smejúci sa obchodník30

V obchode s nástrojmi v Kyoto som si pozeral jednu drahú trúbku. Obchodník sa zo mňa smial, pretože som na ňu nevedel hrať. Zvyčajne sa Japonci takto nesmejú!

Potom som odišiel a znovu som sa vrátil. Len čo ma ten muž zbadal, začal sa znovu smiať. Povedal som: "Pokúsim sa vylúdiť zvuk." Nakoniec sa mi to podarilo a on bol taký šťastný. Potom som si tú trúbku kúpil.


LS 121. 13. jenuára 1986

From:Sri Chinmoy,Milujem nakupovanie, 3.časť, Agni Press, 1994
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ls_3