Usmievajúce sa dievčatá27

Keď som dnes nakupoval v Oita, čo je asi hodina cesty z Beppu, uvidel som tri mladé dievčatá, ktoré predávali lepkavé cukríky. Boh vie, čo tie dievčatá na mne videli, ale začali sa na mňa usmievať a usmievať. Dali dva alebo tri cukríky do balíčka a potom sa na mňa pozerali a usmievali sa.

Nevedeli po anglicky a ja som nevedel po japonsky, ale povedali mi toľko vecí!


LS 118. 27. decembra 1985

From:Sri Chinmoy,Milujem nakupovanie, 3.časť, Agni Press, 1994
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ls_3