Pokazené hodiny21

Asi pred mesiacom som bol v obchode na 148. ulici. Španielsky hovoriaci majiteľ obchodu sa mi snažil predať hodiny, ktoré nefungovali. Hovoril mi: "Doma budú fungovať."

"Tu nefungujú, ale doma budú fungovať?" spýtal som sa.

"Ja som sa ich tu nepokúšal opraviť, ale vy máte veľa ľudí, ktorí ich pre vás môžu opraviť. Potom budú fungovať," povedal mi.

"Nie, pokiaľ nefungujú, nekúpim si ich," namietal som.

"Potom už nechoďte do môjho obchodu!" vykríkol.

"Dobre, neprídem do vášho obchodu," povedal som.

Pred štyrmi alebo piatimi dňami som okolo neho náhodou prešiel na ulici. Pozval ma, aby som prišiel do jeho obchodu, ale ja som odmietol.


LS 112. 3. august 1985

From:Sri Chinmoy,Milujem nakupovanie, 3.časť, Agni Press, 1994
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ls_3