11.

Božia Filozofia

je

existencia vzájomnej závislosti.From:Sri Chinmoy,Môj Pán číta moje listy, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/lrl