6.

Chceš lásku?

Môžeš cítiť lásku.

Snaž sa milovať svoje dobré sny. Sú naozaj skutočné.

Môžeš milovať svoje dobré sny.

Pozri, cítiš lásku.

Pozri, dávaš lásku.

From:Sri Chinmoy,Láska, radosť, šťastie, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ljh