Sebapoznanie a premena

Existujú dva svety: vonkajší a vnútorný. Keď kundalini tvrdo spí, človek je prebudený vo vonkajšom svete. Chce mať všetko, čo mu vonkajší svet môže ponúknuť, a cíti, že uspokojenie získa len z toho, čo mu vonkajší svet môže dať.

Keď sa kundalini prebudí, človek si plne uvedomuje vnútorný svet. Vie, že vonkajší svet nemôže uspokojiť jeho vnútorné potreby. Vyniesol do popredia schopnosti vnútorného sveta, ktoré sú, ako si sám uvedomil, oveľa vyššie ako schopnosti vonkajšieho sveta. Vyniesol do popredia svoje skryté sily, okultné sily. Tieto sily používa buď správne, alebo ich zneužíva. Keď božsky používa silu kundalini, stáva sa skutočnou pýchou Najvyššej Matky. Keď ich zneužíva, stáva sa najhorším nepriateľom stelesneného vedomia človeka a svojho vlastného osobného vývoja.

Tak, ako sa všetci radi hráme, aj naša Božská Matka a Božský Otec sa radi hrajú. Božská Matka Parvati a Božský Otec Šiva sa chcú hrať a chcú, aby sa do hry zapojilo aj ich dieťa. Ale dieťa tvrdo spí, preto chvíľu čakajú. Keď majú pocit, že je najvyšší čas, aby vstalo, a vidia, že sa dieťa stále nechystá prebudiť, Matka ho veľmi nežne postrčí zospodu, z muladhara čakry, a Otec ho zo sahasrary nežne zdvihne hore. Potom dieťa vstane.

Ak dieťa vstane v dobrom, božskom vedomí, povie: „Čakáte už tak dlho. Je mi to ľúto. Prosím, prepáčte mi to. Chcel by som sa s vami hrať. Poďte, začnime sa hrať.“ Potom Matka pomocou svojej dynamickej Sily veľmi láskyplne učí dieťa, ako hrať kozmickú Hru čo najlepšie. S najväčšou láskou ho učí aj Otec so svojím vnútorným osvecujúcim Svetlom a Múdrosťou. Nakoniec z dieťaťa vychovajú jedinečného a dokonalého hráča. Keď sa stane výnimočne dobrým hráčom, musí bojovať s tromi súpermi súčasne. Týmito hroznými súpermi sú Temnota, Nevedomosť a Smrť. Na svoje prekvapenie ich ľahko porazí. Dosiahne nad týmito nepriateľmi trvalé víťazstvo.

Ak je dieťa v zlom, nebožskom vedomí, keď ho jeho rodičia budia, povie: „Preboha, nerušte ma. Potrebujem spať, iba spať. Nechcem nič iné. Nechcem sa hrať.“ Potom rodičia smutne povedia: „Spi, dieťa, spi. Budeme sa hrať bez teba.“

Kundalini jogu môže cvičiť každý človek, ak úprimne chce. A pokiaľ ju chce iba študovať, potom musím povedať, že kundalini joga si zaslúži, aby sme ju študovali s najhlbšou úctou.

Hlavným cieľom kundalini jogy je uvedomiť si dynamickú existenciu v nehybnej existencii, zmeniť nižší stav vedomia na vyšší, premeniť otroctvo konečného na slobodu Nekonečného. Dynamická existencia je Šakti a statická existencia je Šiva. Ak nie je Šakti prítomná v Šivovi, potom Šiva zostane statický. Šakti, Matka, je Sila, ale je to Otec, v kom táto nekonečná Sila prebýva.

Keď sa chce hľadajúci stotožniť so Silou Matky, musí zintenzívniť svoju ašpiráciu. Práve pomocou intenzity sa človek zjednotí so Šakti. Ak sa chce úplne zjednotiť s božským Otcom, Šivom, môže sa s ním zjednotiť pomocou rozľahlosti, ktorá je nesmierna ako more.

Tu na Západe majú mnohí ľudia pocit, že sily kundalini jogy nie sú ničím iným ako absolútnym nezmyslom. Chcel by som povedať, že tí, ktorí si to myslia, sa úplne mýlia. Dokonca aj praví duchovní Majstri kundalini jogu vyskúšali a potvrdili zo svojej vlastnej skúsenosti nepopierateľnú vierohodnosť jej skrytých okultných síl.

Požehnaný je ten, kto praktizuje kundalini jogu ako súčasť svojho sebaobjavovania a nie preto, aby získal schopnosť hypnotizovať, sily čiernej mágie či iné nízke formy okultizmu, ktoré fungujú v nižšom vitálnom svete. Pravým žiakom kundalini jogy je ten, kto sa snaží spojiť vitálnu silu a duchovné poznanie v dokonalej harmónii s rozvíjajúcim sa duchom života. Pravý hľadajúci nikdy nepovažuje skryté sily či okultné sily za svoj cieľ. Záleží mu len na Bohu. Túži len po Božej láskyplnej Prítomnosti vo svojom živote.

Sila kundalini je dynamická sila v nás. Keď idú dynamická sila a duchovné poznanie ruka v ruke, nastáva dokonalá harmónia univerzálneho Vedomia a vedomý rozvoj ľudskej duše dosahuje transcendentálne Ja.

Existujú dva spôsoby ako vstúpiť do kundalini jogy: tantrický a vedantský postup. Tantrický postup je systematický a prepracovaný, ale zároveň dosť nebezpečný. Vedantský postup je jednoduchý a mystický, ale je bezpečný a v žiadnom prípade nie je menej presvedčivý či menej napĺňajúci.

Tantrický postup je nebezpečný, pretože sa najprv zaoberá nižším vitálnym a emocionálnym životom. Tento postup je dynamický a odvážny. Človek sa buď očistí tým, že odvážne vstúpi do vitálneho sveta a vyjde z neho víťazne, alebo sa úplne stratí v nevedomosti vitálneho sveta, ak nie je vnútorne dosť silný, aby vitálne sily porazil.

Vedantský spôsob je bezpečný, pretože hľadajúci sa koncentruje a medituje aby pozdvihol, očistil a osvietil svoje vedomie predtým, než sa pokúsi zaoberať temnými, nečistými vitálnymi silami, ktoré ho chcú spútať. Keď hľadajúci vstúpi do nižšieho vitálneho sveta so svetlom osvietenia, na svoje veľké prekvapenie zistí, že je nižší vitál osvietený, očistený a božský.

Tantrický postup vyžaduje, aby hľadajúci neustále a vedome venoval pozornosť vnútornému pohybu nahor z muladhara čakry k sahasrara čakre. Vedantský postup vyžaduje, aby hľadajúci vedome a neustále venoval pozornosť rozvíjajúcemu sa a oslobodzujúcemu vedomiu.

Keby niekto z vás chcel praktizovať kundalini jogu, odporúčal by som mu, aby nasledoval vedantskú cestu, ktorá je bezpečná a zároveň spoľahlivá. Ak nasledujete vedantskú cestu, ste predurčení k tomu, aby ste určite a bezpečne dosiahli cieľ.

From:Sri Chinmoy,Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/kmp