Otázka: Ak cítime teplo v oblasti srdca, je to znamenie, že sa srdcové centrum otvára?

Sri Chinmoy: Ak cítite teplo a rotáciu disku uprostred hrude, je to znamenie, že sa centrum otvára. Lekári hovoria, že fyzické srdce sa nachádza na ľavej strane hrudníka, ale duchovné srdce je uprostred hrudníka. Keď sa srdcové centrum skutočne otvorí, jeho radosť a blaženosť sa rozšíria po celom tele, takže vlastne nemôžeme povedať, že sa nachádza v nejakom konkrétnom bode.

From:Sri Chinmoy,Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/kmp