Otázka: Aký je vzťah medzi tretím okom a srdcovým centrom?

Sri Chinmoy: Povedzme, že srdce je vedomie a tretie oko je svetlo, hoci medzi nimi nie je žiadny skutočný rozdiel. Tretie oko alebo adžňa čakra môže vymazať alebo zničiť predchádzajúcu karmu, urýchliť súčasný vývoj a vyniesť do popredia budúce bohatstvo. Tretie oko má nekonečné Svetlo a zároveň je nekonečným Svetlom. A srdce alebo anahata čakra má nekonečné Vedomie a zároveň je nekonečným Vedomím. Sú večnými priateľmi. V tejto chvíli je nekonečné Svetlo – ktoré nazývam tretím okom – budovou, a vo vnútri je srdce, ktoré je obyvateľom. Ale vo chvíli, keď sa nekonečné Vedomie – ktoré nazývam srdcom – môže stať budovou, tretie oko sa stane obyvateľom. Takto sa ustavične menia.

Hoci sú Vedomie a Svetlo neoddeliteľné, niektorí duchovní Majstri videli Svetlo pred Vedomím a iní videli Vedomie pred Svetlom. Majú pocit, že to, čo videli ako prvé, je zdrojom toho druhého. Je to ako dva prsty na jednej ruke. Povedzme, že meno jedného prsta je Svetlo a meno druhého prsta je Vedomie. Ak uvidíte najprv ten, ktorý sa nazýva Svetlo, okamžite poviete: „Zdrojom je Svetlo.“ A uvidíte, že v tomto Svetle je samotné Vedomie. Ale ak uvidíte najprv ten prst, ktorý sa nazýva Vedomie, poviete: „Zdrojom je Vedomie.“ A uvidíte, že v tom Vedomí je Svetlo. Niektorí duchovní Majstri najvyššieho rádu vidia najprv Vedomie, zatiaľ čo druhí vidia najprv Svetlo. Podľa toho, čo vidia ako prvé, cítia, že zdrojom všetkého je buď Svetlo alebo Vedomie.

Ale príde čas, keď uvidia, že Svetlo a Vedomie sú neoddeliteľné. Patria k sebe, ako rub a líce mince. Keď si od vás niečo kupujem a dám vám nejakú mincu, nezáleží na tom, ktorou stranou je k vám obrátená. Prijmete ju, pretože ste si istý, že je tam aj druhá strana. Je tam všetko, čo je potrebné. Takže Svetlo a Vedomie patria vždy spolu. Ak človek nežije v transcendentálnom Vedomí, duchovné srdce nemôže správne fungovať.

Áno, ak použijeme svoje ľudské poznanie a múdrosť, môžeme ich od seba oddeliť. Ale ak použijeme svoju božskú múdrosť, božské svetlo, božské vedomie, nedokážeme oddeliť duchovné srdce od tretieho oka. Navzájom sa dopĺňajú, ako manžel a manželka. Pretože srdce je obyčajne samá sladkosť a láska a tretie oko je samá sila a svetlo osvietenia, môžeme povedať, že srdce je manželka a tretie oko je manžel. Hlavné kvality manželky sú jemnosť a láskavosť, zatiaľ čo manželove hlavné kvality sú poznanie, múdrosť a iné mentálne schopnosti.

Ale na druhej strane, tí, ktorí sú veľmi múdri, cítia, že tretie oko je aj srdcom, pretože čo iné je srdce než to, čo nám dáva uspokojenie? A čo nám dáva uspokojenie? Iba Svetlo! Takže ak nám Svetlo z tretieho oka dáva uspokojenie, potom sa prirodzene zaoberáme kvalitou srdca. A čo nám môže dať neustály pocit múdrosti? Múdrosť prichádza len vtedy, keď sme hlboko vo vnútri, v najhlbších zákutiach svojho dychu, vo vnútri svojho srdca, kde sa hrajú Nekonečnosť, Večnosť a Nesmrteľnosť. Považovať Nekonečnosť za svoju vlastnú, mať nekonečné Svetlo a Blaženosť ako svoje vlastné – to je múdrosť. A tak môžeme povedať, že múdrosť pochádza zo srdca. Podobne, aj srdce a tretie oko patria spolu. Tak ako Puruša and Prakriti, Boh-Otec a Boh-Matka, aj tretie oko a srdce patria spolu.

From:Sri Chinmoy,Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/kmp