Otázka: Je tretie oko najlepším miestom, na ktoré by sme mali počas meditácie zamerať pozornosť, alebo to môže spôsobiť problémy?

Sri Chinmoy: V duchovnom živote by ste sa mali modliť k Bohu, aby vám dal vnútorný zrak len vtedy, keď pocíti, že je to potrebné, nie skôr. Ak vnútorný zrak svitne skôr, než získame dostatočnú múdrosť, môže to spôsobiť vážne problémy. Je to ako keby sme mali koňa, ktorého nedokážeme ovládať. Dovoľte mi uviesť príklad. Povedzme, že vidíte, ako niekto priamo pred vami zabíja kura. Váš vonkajší zrak vám nedovolí stotožniť sa s vedomím alebo životným dychom kuraťa. Ale ak máte vnútorný zrak a uvedomíte si, že vy sami ste boli pred mnohými, mnohými inkarnáciami kuraťom, okamžite sa s kuraťom stotožníte a budete mať pocit, že zabíjajú vás samotných. Budete ochromení hrôzou. Keď získate vnútornú víziu, stotožníte sa so skutočnosťou, ktorú vidíte. Ak budete mať zážitok naháňajúci hrôzu, môžete trpieť celé roky. Mnohí z vás povedia: „Ach, keby som mal otvorené tretie oko!“ Áno, ale keď vám vaše tretie oko ukáže, že ste boli vo vašej predchádzajúcej inkarnácii tým najhorším darebákom, čo potom urobíte? Vnútorný zrak by sa mal otvoriť vtedy, keď budete vnútorne zrelí a keď vás nebude znepokojovať ani minulosť, ani budúcnosť.

Povedzme, že sa dozviete, že váš najlepší priateľ má zomrieť, alebo že sa má stať nejaká katastrofa, ktorej nedokážete zabrániť. Tretie oko vám povie, čo sa stane, ale nemôže tomu zabrániť. Je to iba ašpirácia, vnútorný plač, ktorý stúpa k tomu Najvyššiemu a dotýka sa Nôh Najvyššieho, a je to iba Najvyšší, kto môže zrušiť kozmický zákon. Ak vidíte, že sa schyľuje ku katastrofe, musíte odovzdať túto záležitosť Najvyššiemu. Ale ak je to Božia Vôľa, nemôžete tomu zabrániť. Keď skutočný hľadajúci, veľký duchovný hľadajúci vidí, že sa niečo stane jeho najbližšej rodine – povedzme, že má niekto zomrieť – okamžite sa stotožní s Božou Vôľou. Ale iba skutočný hľadajúci, ktorý je na veľmi vysokej úrovni ašpirácie, sa dokáže vedome a spontánne stotožniť s Božou Vôľou bez problémov. Skutoční duchovní Majstri sú vždy stotožnení s Vôľou Najvyššieho. Nikdy nemôžu mať vlastnú individuálnu vôľu. Keď vidia, že sa niečo stane, môže im to byť ľúto, ale ich vnútorná bytosť zostáva nedotknutá.

Takže ak bude mať otvorené tretie oko duchovný Majster alebo niekto, kto je na pokraji realizácie, nebude v tom problém. Ale ak sa pokúsi otvoriť svoje tretie oko obyčajný hľadajúci, ktorý ešte len vstúpil na duchovnú cestu, ktorého prirodzenosť nie je očistená a ktorý nie je duchovne veľmi pokročilý, bude to veľmi nebezpečné. Veľakrát nádoba nie je pripravená, ale vďaka obrovskému odhodlaniu si hľadajúci tretie oko otvorí. Výsledok je potom veľmi odrádzajúci a škodlivý.

Vo vašom prípade by ste namiesto otvárania tretieho oka mali meditovať na srdce a snažiť sa tam neustále cítiť Božiu Prítomnosť. Musíte chcieť len to, aby ste boli v Božom Srdci a mali Ho vo svojom srdci. Potom vás Boh pretvorí na Svoj obraz a dá vám len to, čo je pre vás najlepšie. Nedá vám ani trošku toho, čo vo svojom živote nepotrebujete. Snažte sa do svojej vnútornej bytosti pritiahnuť Mier, Radosť a Lásku od Boha. Ak vstúpite do srdca, budete schopní vstúpiť do svojho vlastného vnútorného slnka. Ak to urobíte správne, uvidíte, že je to samé svetlo. Žiadna nevedomosť nedokáže stáť pred vnútorným slnkom. Toto slnko okamžite osvieti alebo premení našu noc nevedomosti. Takže ak chcete realizovať to Najvyššie a naplniť to Najvyššie vo svojom živote, snažte sa ašpirovať v srdci.

Takže ak meditujete na adžňa čakru alebo tretie oko, mali by ste cvičiť aj koncentráciu na srdce. V srdci získate všetku radosť a všetku lásku ďaleko nad svoje očakávanie. Tu sa neoddeliteľne zjednotíte s Univerzálnym Vedomím. Keď dosiahnete radosť a lásku a získate vo svojej meditácii istotu, možno budete chcieť mať víziu alebo múdrosť z tretieho oka.

Sú ľudia, ktorí si otvorili centrum medzi obočím bez toho, že by mali otvorené srdcové centrum a vďaka Milosti Najvyššieho neurobili takzvané chyby. Ale väčšinou je to tak, že pokiaľ nie je otvorené srdcové centrum – anahata – a emocionálna časť vašej bytosti nie je úplne prečistená, stanete sa obeťou nemilosrdného pokušenia, ak si otvoríte tretie oko. Pokúsite sa niečo vnútorne vidieť a okamžite to poviete ľuďom, alebo sa pokúsite do niekoho vstúpiť, aby ste videli, čo sa deje v jeho vnútri. Je tisíc a jedna vecí, ktoré vás nakoniec odvedú ďaleko, ďaleko od cesty duchovnosti.

Ženy, bez výnimky, by sa mali snažiť meditovať na srdcové centrum, anahata čakru. Pre ženy je ľahšie otvoriť si srdcové centrum než pre mužov. Pre mužov je ľahšie otvoriť si adžňa čakru, tretie oko. Ale nakoniec si musia muži aj ženy otvoriť obidve centrá. Existujú aj iné centrá, ale teraz myslime len na tieto dve. Počas meditácie sa najprv koncentrujte na srdcové centrum a potom na adžňa čakru.

From:Sri Chinmoy,Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/kmp