23

```

Musím veriť tomu.

kto prijíma mier,

musím.

```

From:Sri Chinmoy,Lietam, lietam a lietam, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/iaf