55.

```

Usmievajúc sa dotýkate

hlavy nemožného.

Pozorne cítite

srdce nemožného.

Mocne premieňate

život nemožného

na život určite praktického.

```

From:Sri Chinmoy,Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta, Madal Bal, 2002
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/gmk