Otcov sen sa stáva skutočnosťou1

Po smrti Rama Guptu sa stal kráľom jeho brat, Čandra Gupta. Celé kráľovstvo prišlo na túto inauguračnú ceremóniu. Všetci si s úľavou vydýchli a kričali od radosti, pretože cítili, že Čandra Gupta bude spravodlivým a láskavým kráľom, a že pod jeho riadením bude ich krajina rásť a prosperovať. Všetci vojaci sľúbili svojmu novému kráľovi oddanosť a povedali, že im bude cťou slúžiť tak statočnému a hrdinskému vládcovi.

Po niekoľkých dní osláv, manželka Rama Guptu, Dhruva Devi, prišla za novým kráľom a povedala mu: „Prosím, musíš si ma vziať.“

Čandra Gupta bol prekvapený. „Dhruva Devi, tvoje srdce a tvoja duša budú navždy patriť môjmu drahému bratovi. Nanešťastie, som mu vzal život, keďže som vtedy nevedel, že to je on, koho som zabil. Nemôžem mu vziať aj jeho kráľovnú. Navždy zostaneš milovaná môjmu kráľovi ako Rama Guptova láskavá a krásna kráľovná.“

Nie, Čandra Gupta,“ povedala Dhruva Devi, „zachránil si ma pred hrozným kráľom Šakom. Dal si mi nový život. Si to ty, kto si zaslúži moju lásku a oddanosť.“

„Ale ako by som sa mohol niekedy oženiť s manželkou svojho brata?“ opýtal sa Čandra Gupta. Dhruva Devi padla ku kráľovým nohám: „Prosím, vždy som obdivovala tvoju láskavosť a náklonnosť k ľudstvu. Vždy som obdivovala tvoju odvahu a hrdinskosť. Bol si to ty, kto zachránil svojho brata, keď skoro prišiel o svoje kráľovstvo, a bol si to ty, kto zachránil moju prestíž a česť.“

„Prestaň prosím,“ povedal Čandra Gupta. „Môj zmysel pre oddanosť k svojmu bratovi mi nikdy nedovolí prijať tvoj návrh. Čo by si o mne moji poddaní pomysleli?“

„Kde bola oddanosť tvojho brata ku mne, keď bol pripravený odovzdať ma kráľovi Šakovi? Nikdy si ma nevážil,“ nariekala Dhruva Devi. „Iba ty si si ma vážil natoľko, že si bojoval za moju slobodu a česť.“

Čandra Gupta zostal ticho.

Dhruva Devi pokračovala: „Nesnažím sa zneužiť ani teba, ani tvoju novú pozíciu. Vždy som si ťa cenila pre tvoje božské kvality. Chcem byť tak božská a tak duchovná ako si ty. Božská láska je jedinou skutočnosťou. Musíš sa za mňa oženiť.“

Kráľ povedal: „Dhruva Devi, tvoje slová hlboko dojali moje srdce. Znovu budeš kráľovná.“

V tej chvíli vbehol do miestnosti ten nebožský minister, ktorý vždy podporoval Rama Guptu proti jeho bratovi a povedal: „Napĺňaš želanie svojho otca. Tvoj otec chcel, aby si sa ty stal kráľom, ale ja som sa proti tomu vzoprel. Chcel som, aby sa kráľom stal Rama Gupta, pretože som mal pre neho slabosť. Pripomínal mi môjho vlastného syna. Odpusť mi.“

Čandra Gupta povedal: „Môj otec bol nielen veľký a dobrý, ale bol aj samým odpustením. Chcem byť tiež ako môj otec. Či už jeho veľkosť alebo dobrotu mám alebo nie, to vie iba Boh. Ale modlil som sa k Bohu, aby mi dal schopnosť odpúšťať a aj som ju získal. A preto ti odpúšťam.

Tiež sa modlím k Bohu, aby mi odpustil, že som zabil svojho brata, pretože som to neurobil úmyselne. Ak by som vedel, že tým útočníkom je môj brat, tak by som mu dovolil, aby ma zabil. Vždy som sa snažil urobiť ho šťastným. Jeho šťastie bolo mojím šťastím. Boh mi dal takú schopnosť a ja ju chcem vždy použiť na dobrý, božský účel. Beda, táto schopnosť mi spôsobila toľkú bolesť. Môj vlastný brat ma chcel zničiť. Ó Bože, mať takú schopnosť je dar; a naopak, vlastnenie tejto schopnosti vytvára problémy.“

Minister potom povedal: „Budeš skvele vládnuť tomuto kráľovstvu. Počul som váš rozhovor s Dhruva Devi. Ona vás ľúbi a ste to vy, kto si ju zaslúži. Mali by ste si ju vziať za ženu. To si želajú všetci vaši poddaní. Všetci dúfajú, že sa znova stane kráľovnou.“

„Ó minister, ich želanie sa naplní a tebe sa dostane môjho odpustenia,“ povedal Čandra Gupta.

Dhruva Devi povedala: „A tvojmu otcovi sa nakoniec splnilo želanie. Jeho sen sa stal skutočnosťou. A tvoja veľkosť a láskavosť budú teraz vládnuť krajine.“

  1. GIM 50. 14. januára 1979

From:Sri Chinmoy,Veľké indické jedlá, časť 3, (knižne nevydané), 1979
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/gim_3