47.

```

Keď meditujem na Boha,

urobím so svojimi rukami to isté,

len namiesto toho,

aby som sa pozrela hore,

pozerám sa dovnútra.

Pozerám sa do svojho srdca,

a potom hľadám tajné a posvätné, tiché miesto

vo svojom srdci.

Keď to všetko urobím,

začínam meditovať.

Poviem vám,

výsledky sú nepredstaviteľné! ```

From:Sri Chinmoy,Päťdesiat piesní jednotného srdca dokonalého Boha a dokonalého dieťaťa, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fohs