43.

```

Moja mama mi poradila,

aby som sa modlila k Bohu za veľké srdce —

veľmi veľké srdce!

Robím to

a cítim sa tak dobre, tak dobre!

```

From:Sri Chinmoy,Päťdesiat piesní jednotného srdca dokonalého Boha a dokonalého dieťaťa, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fohs