41.

```

Bože, keď sa na mňa pozeráš,

mám ohromnú radosť.

Ale keď sa pozrieš do môjho srdca,

hrozne ma to vyľaká!

„Prečo, Moje dieťa, prečo?

Neurobil si nič zlé!

Buď šťastný a zostaň šťastný,

kedykoľvek sa pozriem do tvojho srdca.“ ```

From:Sri Chinmoy,Päťdesiat piesní jednotného srdca dokonalého Boha a dokonalého dieťaťa, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fohs