35.

```

Boh chce,

aby som v každej chvíli

žila vo svojom srdci.

Je na mňa taký hrdý,

lebo to ľahko dokážem.

```

From:Sri Chinmoy,Päťdesiat piesní jednotného srdca dokonalého Boha a dokonalého dieťaťa, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fohs