22.

```

Moji rodičia sú ku mne takí láskaví.

Povedali mi,

aby som pomyslel na Boha skôr,

ako niečo poviem a skôr,

ako niečo urobím.

```

From:Sri Chinmoy,Päťdesiat piesní jednotného srdca dokonalého Boha a dokonalého dieťaťa, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fohs